Technical Visits Program
 
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ จัดแบบมืออาชีพให้ท่านได้ท่องเที่ยวและสัมผัสอย่างเต็มอิ่มในคุณภาพการเที่ยวยุโรปเทียบเท่า มาตรฐานบริการท่านแบบเป็นกันเอง อย่างรู้จริงและรู้ใจ คุ้มค่ากับเวลาและเงินทองของท่าน ในราคาที่ประหยัดและคุณภาพเดียวกัน
หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์จริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ